Drobečková navigace

Úvod > Obec > Z historie obce

Z historie obce

Obec Chrtníč se nachází v severní části kraje Vysočina ve výšce 469 m n.m. Rozloha obce činí 661 ha, z toho na 150 hektarech se rozprostírají lesy. K 1.1.2019 má obec 67 popisných čísel a žije v ní 120 obyvatel. Obec dělí na dvě části potok Radinovka, který je pravostranným přítokem říčky Sázavky. Součástí obce je osada Okrouhlík a dvůr Radinov.

Ves vznikla na počátku 14. století v rámci kolonizačních aktivit vilémovského kláštera. První písemná zmínka o obci je v zemských deskách však až z roku 1391. Název vsi se po léta vyvíjel a prošel řadou obměn, např. Chrtnijky nebo Chrtnice, vychází však z osobního jména Chrtník. Toto jméno vzniklo z apelativu Chrtník, myslivec cvičící chrty, něm. Windhetzer. Obec v průběhu času měnila své majitele. Patřila městu Čáslav, Trčkům z Lípy, byla součástí Haberského a následně Jeníkovského panství, to až do své samostatnosti v r. 1850.

Dvůr Radinov (Radoňov) byl původně vesnicí s tvrzí, farou a raně gotickým kostelíkem zasvěceným kolem r.1250 sv. Bartoloměji. Kostelík je jako farní uváděn již v roce 1350. Ves i tvrz jsou naposledy připomínány v roce 1417, zanikly v průběhu husitských válek. Dodnes se dochoval kostelík a dvůr na místě bývalé vsi.

V roce 1873 byla v obci založena škola, do které v době jejího založení chodilo až 120 dětí. V roce 1893 byla postavena nová školní budova, která nahradila původní dřevěnou dvoutřídku. Škola ukončila svou činnost v roce 1969. Ve školní budově je dnes kancelář obecního úřadu, společenský sál, hospoda, posilovna a další prostory pro spolkovou a zájmovou činnost místních občanů.

V roce 1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Chrtníč, který za 120let svého působení nepřerušil činnost a stále se podílí na společenském dění v obci. V současnosti má 55 členů.

Od roku 2002 v obci působí také Myslivecké sdružení Chrtníč.

V obci se pravidelně pořádají plesy, maškarní zábavy, masopustní průvod, stavění máje a další akce pro děti a dospělé.

Mezi památky obce patří kostel sv. Bartoloměje v Radinově, pomník padlých v I. sv, válce, křížek na návsi a zvonice s hasičskou zbrojnicí.