Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Informace o doručování písemností

Informace o doručování písemností

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny:

Chrtníč č. p. 52, 582 82 Golčův Jeníkov

Úřední adresa

 Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Chrtníč se sídlem Chrtníč č.p. 52, PSČ 582 82  byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu.

 Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny.

 Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově OÚ nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Nejedná se o uložení dopisů či zásilek, ale pouze oznámení o uložení zásilky a výzvy k vyzvednutí na České poště.

 Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Chrtníč, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v síle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu. Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti, proto z tohoto důvodu nemá ohlašovna povinnost převzít poštovní zásilky určené tomuto občanovi.

 Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, avšak uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 10-ti dnů splněny podmínky fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

 Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Chrtníč č.p. 52, že si doručování svých zásilek musí řešit přímo s Českou poštou, případně s odesílateli.

 Oznámení o uložení zásilky s poučením je možné si vyzvednout v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.