Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Řád veřejného pohřebiště 23.11.2010
Obecně závazná vyhláška č1./2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chrtníč

01.04.2015

Obecně závazná vyhláška č.2/2017, požární řád obce Chrtníč

23.12.2017

Informace o zpracování osobních údajů

 

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

13.06.2018

Krizové řízení obce Chrtníč

 

Spisový a skartační řád obce

01.01.2019

OZV místní poplatek ze psů

01.01.2024

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva

                       2013                        2014
Zápis ze zasedání ZO 25.1.2013 Zápis ze zasedání ZO 14.2.2014
Zápis ze zasedání ZO 10.4.2013  Zápis ze zasedání ZO 26.3.2014
Zápis ze zasedání ZO 5.6.2013 Zápis ze zasedání ZO 28.5.2014
Zápis ze zasedání ZO 26.6.2013 Zápis ze zasedání ZO 2.7.2014
Zápis ze zasedání ZO 31.7.2013 Zápis ze zasedání ZO 17.9.2014
Zápis ze zasedání ZO 11.9.2013 Zápis ze zasedání ZO 14.11.2014
Zápis ze zasedání ZO 30.10.2013 Zápis ze zasedání ZO 13.12.2014
Zápis ze zasedání ZO 29.11.2013  
                       2015                        2016
Zápis ze zasedání ZO 16.1.2015 Zápis ze zasedání ZO 10.2.2016
Zápis ze zasedání ZO 20.3.2015 Zápis ze zasedání ZO 18.3.2016
Zápis ze zasedání ZO 20.5.2015 Zápis ze zasedání ZO 20.4.2016
Zápis ze zasedání ZO 15.6.2015 Zápis ze zasedání ZO 22.6.2016
Zápis ze zasedání ZO 2.9.2015 Zápis ze zasedání ZO 14.9.2016
Zápis ze zasedání ZO 4.11.2015  Zápis ze zasedání ZO 9.11.2016
Zápis ze zasedání ZO 12.12.2015  Zápis ze zasedání ZO 17.12.2016
                     2017                        2018
Zápis ze zasedání ZO 8.2.2017 Zápis ze zasedání ZO 31.1.2018
Zápis ze zasedání ZO 22.3.2017 Zápis ze zasedání ZO 29.3.2018
Zápis ze zasedání ZO 26.4.2017 Zápis ze zasedání ZO 13.6.2018
Zápis ze zasedání ZO 7.6.2017 Zápis ze zasedání ZO 22.8.2018
Zápis ze zasedání ZO 20.7.2017 Zápis ze zasedání ZO 27.9.2018
Zápis ze zasedání ZO 20.9.2017 Zápis ustavující zasedání 31.10.2018
Zápis ze zasedání ZO 8.12.17 Zápis ze zasedání ZO 14.11.2018
  Zápis ze zasedání ZO 15.12.2018
                     2019                        2020
Zápis ze zasedání ZO 4.2.2019 Zápis ze zasedání ZO 31.01.2020
Zápis ze zasedání ZO 25.3.2019 Zápis ze zasedání ZO 7.5.2020
Zápis ze zasedání ZO 7.5.2019  Zápis ze zasedání ZO 12.6.2020
Zápis ze zasedání ZO 28.6.2019  Zápis ze zasedání ZO 9.9.2020
Zápis ze zasedání ZO 13.9.2019  Zápis ze zasedání ZO 04.12.2020
Zápis ze zasedání ZO 4.11.2019  
Zápis ze zasedání ZO 14.12.2019  
                    2021                        2022
Zápis ze zasedání ZO 5.2.2021  Zápis ze zasedání ZO 24.1.2022
Zápis ze zasedání ZO 12.3.2021  Zápis ze zasedání ZO 25.2.2022
Zápis ze zasedání ZO 14.5.2021  Zápis ze zasedání ZO 11.3.2022
Zápis ze zasedání ZO 18.6.2021  Zápis ze zasedání ZO 22.4.2022
Zápis ze zasedání ZO 10.9.2021  Zápis ze zasedání ZO 1.7.2022
 Zápis ze zasedání ZO 10.12.2021  Zápis ze zasedání ZO 9.9.2022
  Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva 21.10.2022
  Zápis ze zasedání ZO 9.12.2022

                        2023

Zápis ze zasedání ZO 11.2.2023

Zápis ze zasedání ZO 8.3.2023

Zápis ze zasedání ZO 7.6.2023

Zápis ze zasedání ZO 4.8.2023

Zápis ze zasedání ZO18.10.2023

Zápis ze zasedání ZO 8.12.2023

 

 

                       2024

Zápis ze zasedání ZO 12.1.2024

Zápis ze zasedání ZO 15.3.2024