Drobečková navigace

Úvod > Obec > Hasiči > O nás

O nás

                    Vznik Sboru dobrovolných hasičů obce Chrtníč se datuje ke dni 30. ledna roku 1899, kdy byl usnesením obecního zastupitelstva na jeho zasedání tohoto dne sbor založen. Zpočátku sbor čítal 15 dobrovolných hasičů a na ustavující schůzi dne 25. března 1899 bylo zvoleno jeho první vedení ve složení velitel – Josef Peca, náměstek Jan Gruntorád, jednatel – Josef Ostatnický a dále řadoví členové výboru Václav Vrba, Josef Klement, Václav Kořínek, Alois Bláha, Jan Vávra a Josef Jecha. První stanovy sboru pak byly schváleny Vysokým c. k. místodržitelstvím v Praze 11. dubna 1899. V počátcích sbor disponoval výzbrojí od firmy Karel Churain z Hlinska a čtyřkolovou stříkačkou od firmy Smejkal Smíchov Praha, kterou pro sbor zakoupila obec.

Mezi první zásahy patří účast při likvidaci požáru u Josefa Adama ve Štěpánově dne 7. ledna 1903 a 10. ledna 1903 u Josefa Vydláka, opět ve Štěpánově. Významnou událostí byl potom rozsáhlý požár přímo v naší obci 3. srpna 1904 , kdy lehlo popelem 34 čísel popisných včetně hospodářských budov. Rozsahu požáru přispělo dlouhotrvající suché a teplé počasí i vítr, který ten den vál. Kromě našeho sboru se k likvidaci tohoto požáru sjelo dalších 15 hasičských jednotek z okolí. Došlo k velikým materiálním škodám a bohužel si oheň vyžádal i čtyři lidské životy našich obyvatel, kteří se snažili o záchranu svých majetků a to p. Turka s manželkou, p. Nekoly a Františky Jechové.

6. října 1930 do výzbroje sboru přibyla motorová stříkačka od firmy Ing. Stratílek z Vysokého Mýta.

V padesátých letech se potom činnost sboru začala rozšiřovat i do oblasti kulturní a pracovní ve smyslu pomoci s rozvojem a péčí o naší obec. Jednalo se např. o sběr druhotných surovin, brigády při údržbě obecního majetku, práci při výstavbě kulturního domu, na němž bylo členy sboru odpracováno 2.460 brigádnických hodin, pořádání různých společenských akcí pro děti i dospělé, z nichž se řada stala tradicí – hasičský ples, masopustní průvod obcí, dětský karneval, stavění a kácení máje, Kateřinská zábava a od doby založení kolektivu mladých hasičů také Vánoční besídka. Krom toho samozřejmě pořádáme i řadu dalších akcí, jako jsou zájezdy, letní parkety apod. Samozřejmě se také pravidelně zúčastňujeme hasičských soutěží, kterým vždy předchází pečlivá příprava a nácviky, takže si stále osvěžujeme potřebné dovednosti pro případ nutnosti ostrého zásahu. Náš hasičský sbor se tak kromě prvořadého úkolu, kvůli kterému byl zřízen, a to k ochraně lidských životů a majetku při požárech i jiných živelních událostech, stal také během svého trvání hybnou silou života v obci a nositelem kulturních tradic. Svým zásadám a poslání se náš sbor nikdy během své dlouhé a úspěšné existence nezpronevěřil.