Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Oznámení koncepce ,,Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"

Oznámení koncepce ,,Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"Vyvěšeno: 26. 2. 2024
Sejmuto: 15. 3. 2024

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje
Vysočina“
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad
dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá informaci
o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ (dále též
„koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude
podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.
Předkladatel koncepce je Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.
Jedná se o strategický dokument, který definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality
ovzduší. Stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí,
zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na
kvalitu ovzduší a lidské zdraví.

Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11. 3. 2024,
tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.

Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout na Odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA v úřední
dny nejlépe po telefonické domluvě a také v Informačním systému SEA na internetových
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS032K.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 02. 2024 20:15